پاورپوینت در حیطه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه نان - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه نان - 25 اسلاید  خمير ترش قديمي ترين ماده پوك كننده بيولوژيك محسوب مي شود كه از آرد و مايه و آب تشكيل شده است و مخمر و باكتري هاي توليد كننده اسيد بطور همزيستي در آن به حيات و فعاليت مشغولند در اثر استراحت و رسيدن خمير مخلوط با آن دي اكسيد كربن و الكل بوجود مي آيد ضمنا" مخمرهاي خمير ترش در خمير شل بيشتر از خمير سفت گاز توليد و در مقابل تغييرات غلظت خمير حساس تر از باكتريهاي موجود در آن مي باشند .

nطرز تهيه خمير ترش سنتي : مقدار 2 تا 3 كيلوگرم آرد را با يك ليوان ماست و يك استكان سركه و يك عدد پياز پوست كنده مخلوط تا بصورت خمير درآيد و وقتي سفت شد آنرا در ظرفي قرار داده روي آنرا با پارچه مي پوشانند تا پس از 3 الي 4 ساعت در ظرف ورآمده شروع به بالا آمدن نمايد و بدينوسيله خمير ترش آماده مصرف مي شود .